2020 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 85 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Ziyafət Abbasov
29.09.1935 

80 illik yubileyi ilə: 

Bəstəkar
Ruhəngiz Qasımova
12.07.1940
 

80 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Vasif Babayev
16.09.1940
 

  75 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Elxan Qasımov
24.04.1945
 

 75 illik yubileyi ilə:  

 
Rejissor
Hüseyn Mehdiyev
19.03.1945

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Məhərrəm Bədirzadə
13.01.1945

 70 illik yubileyi ilə: 

  

Bəstəkar
Cavanşir Quıliyev
22.11.1950

65 illik yubileyi ilə:

  
Rəssam
Əziz Məmmədov
12.02.1955

65 illik yubileyi ilə: 

Rejissor, operator
İsrafil Ağazadə
26.03.1955 

60 illik yubileyi ilə: 

Rejissor, Ssenarist
Ayaz Salayev
01.08.1960 

 60 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Rüfət Əsədov
30.08.1960 

60 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Şamil Əliyev
26.06.1960

 

60 illik yubileyi ilə:  

Rejissor, ssenarist, rəssam
Şamil Nəcəfzadə
13.11.1960

55 illik yubileyi ilə:

Rejissor
Çingiz Həsənov
21.04.1965

45 illik yubileyi ilə: 

Operator
Elşən Əliyev
31.07.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
İlqar Nəcəf
02.03.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Tahir Əliyev 
28.04.1975

  

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

  
 
Operator 
Əsgər İsmayılov
 
 
1905
 
115  
  

Rejissor
Hüseyn Seyidzadə
   
   
1910 

 110  


 
 Rejissor
Adil İskəndərov
 

     
              
1910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110   

Rejissor 
Həsən Seyidbəyli
 
 
1920
     100
   
 
 

 
Rejissor 
Lətif Səfərov
 
 
1920
     100
    
  
 

 
Operator 
Teyyub Axundov
 
 
1920
     100
    
  
 

Rejissor 
Maqsud İbrahimbəyov
 
 
1935
  85
 
 

 
Bəstəkar 
Xəyyam Mirzəzadə
 
 
1935
     85
    
  
 

Rejissor 
Davud İmanov
 
 
1945
     75
    
 
 

 
Operator, Rejisor 
Valeri Kərimov
 
 
1945
     75
    
  
 

Rejissor, ssenarist 
Nicat Feyzullayev
 
 
1945
     75
    
  
 

Rejissor   
 
Nazim Məmmədov
 
 
1960
     60
    
  
Müəlliflik hüququ

№132

 

 

«Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin surətinin çıxarılmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 1583 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması prosesi ilə əlaqədar qanunvericiliyin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğunlaş-dırılması üzrə Tədbirlər Planı»nın 2.1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. «Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin surətinin çıxarılmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi Qaydaları» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Nəzərə alınsın ki, audiovizual əsərlərin və fonoqramların şəxsi məqsədlər üçün surətinin çıxarılmasına görə qonorar əsərlərdən və fonoqramlardan şəxsi məqsədlərlə istifadə sahəsində müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilatlar yaradılanadək Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən yığılır.

3 . Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. Rasi-zadə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 24 avqust tarixli 132 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin surətinin çıxarılmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi Qaydaları

1. Bu Qaydalar «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 1583 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması prosesi ilə əlaqədar qanunvericiliyin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğunlaşdırılması üzrə Tədbirlər Planı»nın 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və audiovizual əsərlərin və fonoqrama yazılmış əsərlərin (fonoqramların) şəxsi məqsədlər üçün surətinin çıxarılmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.

2. Fiziki şəxslər tərəfindən audiovizual əsərlərin və fonoqramlara yazılmış əsərlərin surətinin çıxarılmasına görə müəllifin və ya müəlliflik hüquqlarının digər sahibinin (o cümlədən, ifaçının və fonoqram istehsalçısının) müəllif qonorarı almaq hüququ vardır.

3. Audiovizual əsərlərin və fonoqramların şəxsi məqsədlər üçün surətinin çıxarılmasına görə müəllif qonorarı audiovizual əsərlərin və fonoqramların surətinin çıxarılmasında istifadə olunan (yazılma üçün) audio-videomaqnitofonların və digər avadanlıqların (bundan sonra -avadanlıqlar), audio və (və ya) videolentlərin və kasetlərin, lazer disklərin və digər maddi daşıyıcıların (bundan sonra - maddi daşıyıcılar) istehsalçıları və idxalçıları tərəfindən ödənilir.

4. Surətçıxarma üçün istifadə olunan avadanlıqlar (o cümlədən, ev şəraitində istifadə üçün nəzərdə tutulmayan professional avadanlıqlar) və maddi daşıyıcılar ixrac edildikdə, habelə həmin avadanlıqlar və maddi daşıyıcılar fiziki şəxslər tərəfindən şəxsi məqsədlər üçün idxal edildikdə, qonorar ödənilmir.

5. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi və digər aidiyyəti orqanlar audiovizual əsərlərin və fonoqramların şəxsi məqsədlər üçün surətinin çıxarılmasına görə qonorarın hesablanması və ödənilməsi işində operativliyin təmin edilməsi məqsədi ilə surətçıxarma üçün istifadə olunan avadanlıqların və maddi daşıyıcıların istehsalçıları və idxalçıları barədə tələb olunan məlumatları rübdə bir dəfə Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin (bundan sonra -Agentlik) sorğusu əsasında ona təqdim edirlər.

6. Audiovizual əsərlərin və fonoqramların şəxsi məqsədlər üçün surətinin çıxarılmasına görə avadanlıqların və maddi daşıyıcıların istehsalçıları və ya idxalçıları tərəfindən ödənilən müəllif qonorarının minimum məbləği qonorarın hesablandığı zaman avadanlıqların və maddi daşıyıcıların hər bir növü üzrə satış (topdansatış) qiymətinin 0,5 faizindən az olmamaqla müəyyən edilir.

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunmuş avadanlıq və maddi daşıyıcılara görə müəllif qonorarı istehsalçı tərəfindən rübdə bir dəfə ödənilir.

Azərbaycan Respublikasına idxal olunan avadanlıq və maddi daşıyıcılara görə müəllif qonorarı malın sərbəst dövriyyəyə buraxılması üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatdığı gündən sonra, 2 aydan gec olmayaraq, idxalçı tərəfindən ödənilməlidir.

İstehsal və ya idxal olunmuş eyni avadanlıq və maddi daşıyıcıya görə müəllif qonorarı bir dəfə və yalnız bir müqavilə üzrə ödənilir və təkrar ödənişlərin tələb edilməsi yolverilməzdir.

7. Qonorarın yığılması və bölüşdürülməsi avadanlıqların və maddi daşıyıcıların istehsalçıları və idxalçıları ilə əsərlərdən və fonoqramlardan şəxsi məqsədlərlə istifadə sahəsində yaradılan müəllif, ifaçı və fonoqram istehsalçılarının əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilatlar arasında bağlanmış və bu Qaydalara zidd olmayan müqavilə şərtlərinə uyğun həyata keçirilir.

Həmin müqavilədə avadanlıqların və maddi daşıyıcıların növünə və satış qiymətinə görə qonorarın məbləği, ödəniş qaydaları və müddəti, həmçinin, tərəflərin mühüm hesab etdikləri digər şərtlər öz əksini tapmalıdır. Əmlak hüquqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilatlar hüquqlarını təmsil etdikləri müəllif, ifaçı və fonoqram istehsalçıları haqqında məlumatları Agentliyə təqdim edirlər.

8. İstehsalçılar və idxalçılar tərəfindən hesablanmış müəllif qonorarı hər rübün sonunda Agentliyin xəzinə hesabına köçürülür.

9. Avadanlıqların və maddi daşıyıcıların istehsalçıları və idxalçıları tərəfindən müəlliflərə və digər hüquq sahiblərinə qonorar kimi hesablanmış vəsait Agentliyin hesabına köçürüldükdən sonra, 10 iş günü müddətində müəlliflərə və digər hüquq sahiblərinə çatdırılmalıdır.

10. «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə uyğun olaraq, audiovizual əsərlərin və fonoqramların şəxsi məqsədlər üçün surətinin çıxarılmasına görə hesablanmış qonorarın 40 faizi əsər müəlliflərinə, 30 faizi ifaçılara, 30 faizi fonoqram istehsalçılarına Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş ödəmə mənbəyində vergi tutulduqdan sonra ödənilir.