2020 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 85 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Ziyafət Abbasov
29.09.1935 

80 illik yubileyi ilə: 

Bəstəkar
Ruhəngiz Qasımova
12.07.1940
 

80 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Vasif Babayev
16.09.1940
 

  75 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Elxan Qasımov
24.04.1945
 

 75 illik yubileyi ilə:  

 
Rejissor
Hüseyn Mehdiyev
19.03.1945

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Məhərrəm Bədirzadə
13.01.1945

 70 illik yubileyi ilə: 

  

Bəstəkar
Cavanşir Quıliyev
22.11.1950

65 illik yubileyi ilə:

  
Rəssam
Əziz Məmmədov
12.02.1955

65 illik yubileyi ilə: 

Rejissor, operator
İsrafil Ağazadə
26.03.1955 

60 illik yubileyi ilə: 

Rejissor, Ssenarist
Ayaz Salayev
01.08.1960 

 60 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Rüfət Əsədov
30.08.1960 

60 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Şamil Əliyev
26.06.1960

 

60 illik yubileyi ilə:  

Rejissor, ssenarist, rəssam
Şamil Nəcəfzadə
13.11.1960

55 illik yubileyi ilə:

Rejissor
Çingiz Həsənov
21.04.1965

45 illik yubileyi ilə: 

Operator
Elşən Əliyev
31.07.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
İlqar Nəcəf
02.03.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Tahir Əliyev 
28.04.1975

  

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

  
 
Operator 
Əsgər İsmayılov
 
 
1905
 
115  
  

Rejissor
Hüseyn Seyidzadə
   
   
1910 

 110  


 
 Rejissor
Adil İskəndərov
 

     
              
1910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110   

Rejissor 
Həsən Seyidbəyli
 
 
1920
     100
   
 
 

 
Rejissor 
Lətif Səfərov
 
 
1920
     100
    
  
 

 
Operator 
Teyyub Axundov
 
 
1920
     100
    
  
 

Rejissor 
Maqsud İbrahimbəyov
 
 
1935
  85
 
 

 
Bəstəkar 
Xəyyam Mirzəzadə
 
 
1935
     85
    
  
 

Rejissor 
Davud İmanov
 
 
1945
     75
    
 
 

 
Operator, Rejisor 
Valeri Kərimov
 
 
1945
     75
    
  
 

Rejissor, ssenarist 
Nicat Feyzullayev
 
 
1945
     75
    
  
 

Rejissor   
 
Nazim Məmmədov
 
 
1960
     60
    
  
Хəbərlər

«Müəllif hüquqları sahəsində Qanunvericiliyin və icra mexanizmlərinin» monitorinqinin nəticələrinin analizi

 

      Professional Kinorejissorlar Gildiyası, Açıq Cəmiyyət İnstitutun Yardım Fondunun dəstəyi ilə «Müəllif hüquqları sahəsində Qanunvericiliyin və ijra mexanizmlərinin» monitorinqini, MQT Forumu və Müstəqil Hüquq Mərkəzinin nümayəndələrinin iştrakı ilə keçirmişdir, Monitorinq iki istiqamətdə aparılmışdır: Qoyulan movzu ətrafında intelektual sahədə çalışan respondentlər arasında sorğu aparılmış və audiovizual sahədə son 5 il ərzində mövjut vəziyyətin monitorinqi keçirilmişdir.

      Qoyulan movzu ətrafında intelektual sahədə çalışan 235 respondent sorğu anketin suallarına yazılı və ya şifahi yolla javab vermişlər. Respondentlərin ixtisas üzrə tərkibi: 28%-i kinorecissor, 15,1% ssenarist, 14,3% operator, 10,8% rəssam, 9,8% prodüsser, 7% bəstəkar, 6% hüquqşunas və 8%-i audiovizual sahələrin digər nümayəndələri təşkil edir. Onlardan  35 yaşa qədər olanlar 39,5%, 35-50 yaşa qədər olanlar 37,1% və 50 yaşdan yuxarı olanlar 23,4% təşkil edir və  93,5%-i ali təhsilli, 6,5%-i isə orta ixtisas təhsillidirlər. 

       Sorğuda iştrak edənlərin anjaq 31%-i müəlliflik hüququ sahəsindəki qanunvericiliklə tanış olduqlarını və onlardan 8,3%-i qanunun işlədiyi və 9% qanunun  beynəlxalq standartlara uyğun olduğunu bildirmişlər. Respondentlərin anjaq 8,3%-ni dövlət orqanların fəaliyyəti və 18,1%-ni isə ijtimai təşkilatların fəaliyyəti qane edir. Müəllif hüquqları pozulmuş 51,8% sorğu iştrakçısının anjaq 7,1%-i hüquqlarını bərpa edə bilmişdir.

   Müəllif hüquqları sahəsində qanunverijiliyə dəyişiklik etməyə ehtiyaj varmı sualına isə respondentlərin 93,8% müsbət javab vermiş, onların 81,2%-i isə dəyişikliklərlin istiqamətlərini  birbaşa və ya dolayısı təkliflərlə qanunun dünya tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğunlaşmasınında gördüklərini bildirmişlər.

   Audiovizual sahədə mövjud vəziyyətin monitorinqi nətijələri, müəllif hüquqları pozulması ilə bağlı yaranmış təsəvvürləri pozaraq göstərdi ki, müəllif hüquqları təkjə Audiovizual əsərin istifadəsi zamanı yox (55%),  əsərin yaradılması zamanı da təsir ediji dərəjədə (45%) pozulur.

Audiovizual əsərlərin istehsalına qoyulan vəsaitin əsas hissəsi dövlət investisiyası olduğundan və onların istifadəsi normativlər əsasında həyata keçirildiyindən pozuntuların əsas hissəsi də 68%-i dövlət investisiyası istiqamətindədir. 32%-i isə şəxsi maliyyə qoyuluşu istiqamətinə düşür.  Audiovizual əsərlərin istifadə sahələri əsasən şəxsi sektorun payına düşdüyündən pozuntuların əsas hissəsidə 91%-ə şəxsi sektorun payına, dövlət sahələrində isə pozuntuların həjmi jəmi 9%-dir.

    Audiovizual əsərlərin istifadə sahələri üzrə müəllif hüquq pozuntuların əsas hissəsi şəxsi məqsədlərlə istifadəsi sahəsnə düşür 56%.  1996-jı ildə qəbul olunmuş «Müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqlar haqqında» qanunun 17-ji maddəsinə görə əsərlərdə və fonoqramlardan şəxsi məqsədlər üçün istifadəsinə görə müəlliflərin qonorar almaq hüququ vardır və bu qonaorarı audiovizual əsərlərin surətçıxarılması üçün istifadə olunan avadanlığın (audio və videomaqnitofonlar, başqa avadanlıq) və maddi daşıyıcıların (səs və (və ya) videolent və kassetlər, lazer diskləri və digər maddi daşıyıcılar) idxalçısı  tərəfindən ödənilməlidir. Bu günə qədər heç bir idxalçı bir qəpik belə ödəməmişdir. Kinotetrların payına 4%, efir və kabel televiziyasında əsərlərin istifadəsi ilə bağlı pozuntuların payı 25% və bu pozuntuların  lideri İTVkanalıdır, əsərlərin video kasset və disklərdə kütləvi yayımında isə pozuntular 15%-dir. 

       Monitorinqin nətijələri  müəlliflərin şəxsi (qeyri-əmlak) hüquqlarının, əmlak (iqtisadi) hüquqlarına nisbətən (48%)  daha çox pozulduğunu və 52% olduğunu göstərdi. Bu isə istifadəçilərin müəllif hüquqlarına səthi yanaşması və bu hüquqların anjaq qonorar ödəməklə bitdiklərini düşündüklərinə dəlalət edir.

    Rəqəmsay texnoloqiyasının inkişafı istifadəçilərin audiovizual əsərlərə müdaxilə edilməsi imkanlarını genişləndirir və bu da onlar tərəfindən müəllif hüquqlarının pozulmasının yeni-yeni formalarını ortaya çıxardır. Hər hansı bir vizual təsvirə başqa səsin əlavə olunması, təsvirin ixtisar olunması (6%), əsərin formatının dəyişdirilməsi (3%), əsərlərin fraqmentlərindən ijazəsiz və müəllifin və əsərin adını göstərmədən istifadəsi (20,5%) və digər pozuntular rəqəmsay texnoloqiyasının imkanlarının genişlənməsinin nətijəsidir.

     Xüsusi ilə audiovizual əsərə yazılmış musiqi əsərlərindən qeyri-qanuni istifadəsi müəllif hüquqların ümumi pozuntularının 23%-ni, audiovizual əsərin ijazəsiz istifadəsi isə 25%-ni  təşkil edir.

    Bizim zənnimizjə, ölkəmizdə müəllif hüquqi sahəsində mövjut vəziyyətin ümumi mənzərəni əks etdirən monitorinqin nətijələri, qanunverijiliyin təkminləşdirilməsində, bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət və ijtimai təşkilatların fəaliyyətində, istehsalçılar və istifadəçilər tərəfindən müəlliflərlə müqavilə münasibətləri qurulduqda və s. istiqamətlərdə  istifadə oluna bilər.

Monitorinqin nətijələrinin analizi ilə bağlı təkliflər:

1. Müəlliflərin, istehsalçıların və istifadəçilər arasında müəllif hüquqların qanunverijiliyi sahəsində maarifçiliyi artırmaq. (müəlliflər üçün internet saytın hazırlanması, büllitenlərin çapı)

2. Mətbuatda müəllif hüquqları ilə bağlı təbliğatın aparılmasını güjləndirmək.

3. Azərbayjan Respublikası Müəllif hüquqları Agentliyinə «Müəllif hüquqları qanunverijiliyi ilə bağlı təkliflər paketi təqdim etmək.

4. Audiovizual əsərlərin istifadəsi ilə bağlı nəzarəti artırmaq.

5. Müəllif hüquqların pozulması ilə bağlı informasiyanın mütamadi olaraq internet saytında və mətbuatda əks etdirmək.