2020 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 85 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Ziyafət Abbasov
29.09.1935 

80 illik yubileyi ilə: 

Bəstəkar
Ruhəngiz Qasımova
12.07.1940
 

80 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Vasif Babayev
16.09.1940
 

  75 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Elxan Qasımov
24.04.1945
 

 75 illik yubileyi ilə:  

 
Rejissor
Hüseyn Mehdiyev
19.03.1945

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Məhərrəm Bədirzadə
13.01.1945

 70 illik yubileyi ilə: 

  

Bəstəkar
Cavanşir Quıliyev
22.11.1950

65 illik yubileyi ilə:

  
Rəssam
Əziz Məmmədov
12.02.1955

65 illik yubileyi ilə: 

Rejissor, operator
İsrafil Ağazadə
26.03.1955 

60 illik yubileyi ilə: 

Rejissor, Ssenarist
Ayaz Salayev
01.08.1960 

 60 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Rüfət Əsədov
30.08.1960 

60 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Şamil Əliyev
26.06.1960

 

60 illik yubileyi ilə:  

Rejissor, ssenarist, rəssam
Şamil Nəcəfzadə
13.11.1960

55 illik yubileyi ilə:

Rejissor
Çingiz Həsənov
21.04.1965

45 illik yubileyi ilə: 

Operator
Elşən Əliyev
31.07.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
İlqar Nəcəf
02.03.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Tahir Əliyev 
28.04.1975

  

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

  
 
Operator 
Əsgər İsmayılov
 
 
1905
 
115  
  

Rejissor
Hüseyn Seyidzadə
   
   
1910 

 110  


 
 Rejissor
Adil İskəndərov
 

     
              
1910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110   

Rejissor 
Həsən Seyidbəyli
 
 
1920
     100
   
 
 

 
Rejissor 
Lətif Səfərov
 
 
1920
     100
    
  
 

 
Operator 
Teyyub Axundov
 
 
1920
     100
    
  
 

Rejissor 
Maqsud İbrahimbəyov
 
 
1935
  85
 
 

 
Bəstəkar 
Xəyyam Mirzəzadə
 
 
1935
     85
    
  
 

Rejissor 
Davud İmanov
 
 
1945
     75
    
 
 

 
Operator, Rejisor 
Valeri Kərimov
 
 
1945
     75
    
  
 

Rejissor, ssenarist 
Nicat Feyzullayev
 
 
1945
     75
    
  
 

Rejissor   
 
Nazim Məmmədov
 
 
1960
     60
    
  
«Müəllif hüquqları sahəsində qanunvericiliyin və icra mexanizmlərinin monitorinqi»

              Müəllif hüquqları sahəsində

                   qanunvericiliyin və icra mexanizmlərinin

           MONİTORİNQİ

           (nəticələri)

I. Sorğu:

1. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar sahəsindəki qanunvericiliklə tanışsınızmı?

• Bəli  – 31%
• Xeyr  – 12,2%
• Qismən – 56,8%

2. Sizcə, müəlliflik hüququ haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi beynəlxalq standartlara uyğundurmu?

• Bəli   – 9 %
• Xeyr  – 57 %
• Qismən – 34%

3. Azərbaycan Respublikasında bu sahədə olan qanunvericilik işləyirmi?

•  Bəli  – 8,3%
• Xeyr  – 57%
• Qismən – 34,7%

4. Müəlliflik hüququ sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklifləriniz

•  Avropa təcrübəsinə uyğunlaşması – 21,6%
• Piratçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək və sərtləşdirmək – 28,7%
• Beynəlxalq Konvensiyalara əməl etmək– 19,3%
• Dünya sivilizasiya sisteminə qovuşmaq – 12,7%
• Bu sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatlara yardımı artırmaq – 4,6%
• Qanunun icra mexanizmlərini təkminləşdirmək – 7,6%
• Təkliflərin reallaşmasına inanmır – 5,5%
• Bu sahədə şəffaflıqı artırmaq – 1 nəfər
• Euroimage ilə müqavilə bağlamaq– 1 nəfər
• Müəllif hüquqlar “prodüser”ə şamil edilsin– 1 nəfər

5. Müəlliflik hüququ sahəsində dövlət orqanlarının fəaliyyəti sizi qane edirmi?

• Bəli   –  8,3%
• Xeyr  – 50%
• Qismən – 41,7%

6. Müəlliflik hüququ sahəsində ictimai təşkilatların fəaliyyəti sizi qane edirmi?

•  Bəli  – 18,1%
• Xeyr   – 15,1%
• Qismən – 66,8%

7. Bu sahədə dövlət orqanlarının fəaliyyətininin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklifləriniz:

• DİN ilə birgə piratçılığa qarşı mübarizəni güjləndirmək və sərtləşdirmək,–28,0
• Avropa təcrübəsinə uyğunlaşması – 21,0%
• Müəlliflər arasında müəllif hüququ sahəsində marifləndirməni artırmaq – 17,3%
• İctimai təşkilatlara yardımı artırmaq – 8,9%
• Təkliflərin reallaşmasına inanmır – 5,3%
• Yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaq – 8,1%
• Telekanalları müəllif hüququnu pozmasına görə cərimə – 11,4%
• Ölkəmizdə piratçılığa başçılıq edən bir-neçə adam var onlara qarşı ölçü götürmək – 1 nəfər

8. Bu sahədə ictimai təşkilatların fəaliyyətininin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklifləriniz

• Piratçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək və sərtləşdirmək – 26,6%
• İctimai təşkilatlararın imkanlarını, səlayihhətlərini və onlara dəstəyi artırmaq – 22,5%
• Müəlliflər arasında marifləndirməni artırmaq – 21,2%
• Öz fəaliyyətlərini dövlət təşkilatları kordinasiya şəkildə qurmaq – 8,5%
• Daha da aktiv olmaq – 5,8%
• Təkliflərin reallaşmasına inanmır – 5,1%
• Mətbuatda təbiğatı gücləndirmək –2,8%
• Peşəkar kadrları cəlb etmək – 1,8%
• Görüşlər təşkil etmək və bir-birinin problemləri ilə yaxından tanış olmaq – 1,5%
• Dövlət orqanların münasibəti müsbət istiqamətdə dəyişdirilməlidir – 1,9%
• Vaxtaşırı monitorinq keçirmək – 1,4%
• Müəlliflər üçün treninqlər və seminarlar keçirmək –0,9%
• Avropa standartlarına uyğun qanunların qəbulu üçün Milli məclisdə lobbiçilik etmək – 1 nəfər

9. Müəlliflik hüquqlarının qorunmasında hansı hüquqi müdafiəni daha effektiv hesab edirsiniz?

• Cinayət hüquqi müdafiə – 54,0%
• İnzibati hüquqi müdafiə –15,6%
• Mülki hüquqi müdafiə – 30,4%

10. Audiovizual əsərlərlə bağlı müəlliflik hüquq normaları bu hüquqların qorunması üçün qənaətbəxşdirmi?

•  Bəli – 9,8%
• Xeyr – 56,1%
• Qismən – 34,1%

11. Şəxsən, sizin müəlliflik hüququnuz pozulubmu?

•  Bəli – 51,8%
• Xeyr –48,2%

12. Müəlliflik hüququ ilə bağlı mübahisəniz olubmu?

Hüquqları pozulan müəlliflərdən:
• Bəli – 52,8%
• Xeyr –47,2%

13. Əgər olubsa, hüquqlarınızı bərpa edə bilmisinizmi?

• Bəli  –  7,1%
• Xeyr – 68,9%
• Qismən – 24,0%

14. Hansı üsulla bu hüquqların bərpasına cəhd etmisiniz?

• Cəhd etməyib  – 17%
• Şifahi – 20,1%
• Rəsmi danışıqlar – 38,9%
• Məhkəmə – 24,0%

15. Müəlliflik hüquqları sahəsində qanunvericiliyə dəyişiklik etməyə ehtiyac varmı?

•  Bəli – 93,8%
• Xeyr –6,2%

16. Müəlliflik hüquqları sahəsində qanunvericiliyə dəyişikliklə bağlı təklifləriniz

•  Dünya tələblərinə uyğunlaşmaq – 28,5%
• Piratçılığın qarşısının alınması, müstəqil kinonun inkişaıfna önəm vermək - 18,2%
• İctimai sektora geniş hüquqlar vermək – 15,2%
• Böyük miqdarda jərimə və jinayət məsuliyyətinə jəlb etmək – 11,6%
• Qanunların yeriə yetirilməsinə nəzarəti güjləndirmək – 7,7%
• Bu sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatların səlayihətlərini artırmaq – 5,8%
• Sərt sanksiyalar tətbiq etmək – 3,8%
• Təkliflərin reallaşmasına inanmır – 3,5%
• Müəlliflərin qonorarından tuttulan rusumun faizini azaltmaq- 3,1%
• Strateci dövlət proqrammın qəbulu- 2,6%

II. Audiovizual əsərlərin yaradılması və istifadəsi zamanı müəllif hüquqların pozulması:

1. Audiovizual əsərin yaradılması və istifadəsi zamanı müəllif hüquqların pozulması:

• Yaradılması zamanı – 45%
• İstifadəsi zamanı – 55%

2. Müəllif hüquqların əsərin yaradılması zamanı pozulması:

• Dövlət investisiyası istiqamətində – 68%
• Qeyri-dövlət investisiyası istiqamətində – 32%

3. Müəllif hüquqların əsərin istifadəsi zamanı pozulması:

• Dövlət sahələrində – 9%
• Qeyri dövlət sahələrdə – 91%

4. Müəllif hüquqların əsərin istifadə sahələri üzrə pozuntuların vəziyyəti:

•  Audiovizual əsərlərin kinoteatrlarda istifadəsi – 4%
• Audiovizual əsərlərin efir və kabel televiziyası ilə istifadəsi – 25%
• Audiovizual əsərlərin videoformatda tiraclanması və kütləvi yayımı – 15%
• Audiovizual əsərlərin şəxsi məqsədlərlə istifadəsi – 56%

5. Audiovizual əsərlərin istifadəsi zamanı şəxsi və əmlak hüquqlarının pozulması:

•  Şəxsi (qeyri-əmlak) hüquqlar – 52%
• Əmlak (iqtisadi) hüquqlar – 48%

6. Audiovizual əsərlərin istifadəsi zamanı müəllif hüquqlarının pozulması hallarının istiqamətləri (formaları):

•  Audiovizual əsərin ijazəsiz istifadəsi (əmlak hüquqlar) – 25%
• Xüsusi ilə audiovizual əsərə yazılmış musiqi əsərindən qeyri-qanuni istifadəsi (əmlak hüquqlar) – 23%
• Audiovizual əsərlərin ayrı-ayrı elementlərindən, yeni yaradılmış audiovizual əsərdə ijazəsiz istifadəsi (şəxsi hüquqlar) – 20,5%
• Sənədli filmlərin və xronikal materialların filmlərdə, TV verilişlərində və digər formada istifadəsi zamanı filmin və recissorun adının göstərilmədən istifadəsi (şəxsi hüquqlar) - 14%
• Audiovizual əsərin istifadə zamanı redaktə olunması (şəxsi hüquqlar) – 6%
• Müəlliflərin və ifaçıların titrlərdə adlarının göstərilməməsi və ya ixtisar olunması (şəxsi hüquqlar) – 5,5
• Audiovizual əsərinin formatının dəyişdirilməsi – təsvirin sıxışdırılması və ya genişləndirilməsi (şəxsi hüquqlar)– 3%
• Audiovizual əsərin və müəlliflərin adlarının mətbuatda və digər informasiya mənbəyində düzgün göstərilməməsi (şəxsi hüquqlar)- 2%
• Audiovizual əsərlərin digər formatda istifadəsi zamanı – 1%

7. 2001-ci ildən bu günə qədər Audiovizual əsərlərin TV kanallarında istifadəsinin   dinamikası:

 8. Audiovizual əsərlərin videokasset, disk və digər formatda tiraclanması və kütləvi yayımı sahəsində piratçılığın səviyyəsi:

 

       Monitorinqdə Kinorejissorlar Gildiyasında son beş ildə qeydə alınmış müəllif hüquq pozuntuları, statistik və mühasibat uçot rəqəmləri, filmlərin istifadəsi ilə bağlı məlumatlar, həmin ərəfədə istehsal olunmuş audiovizual əsərlərin yaradılması və istifadəsi zamanı mövcud vəziyyət əsas götürülmüşdir.