2020 

 

Xoş arzularla yubilyarları

TƏBRİK EDİRİK!

 

 85 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Ziyafət Abbasov
29.09.1935 

80 illik yubileyi ilə: 

Bəstəkar
Ruhəngiz Qasımova
12.07.1940
 

80 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Vasif Babayev
16.09.1940
 

  75 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Elxan Qasımov
24.04.1945
 

 75 illik yubileyi ilə:  

 
Rejissor
Hüseyn Mehdiyev
19.03.1945

75 illik yubileyi ilə: 

  
Rejissor
Məhərrəm Bədirzadə
13.01.1945

 70 illik yubileyi ilə: 

  

Bəstəkar
Cavanşir Quıliyev
22.11.1950

65 illik yubileyi ilə:

  
Rəssam
Əziz Məmmədov
12.02.1955

65 illik yubileyi ilə: 

Rejissor, operator
İsrafil Ağazadə
26.03.1955 

60 illik yubileyi ilə: 

Rejissor, Ssenarist
Ayaz Salayev
01.08.1960 

 60 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Rüfət Əsədov
30.08.1960 

60 illik yubileyi ilə:  

Rejissor
Şamil Əliyev
26.06.1960

 

60 illik yubileyi ilə:  

Rejissor, ssenarist, rəssam
Şamil Nəcəfzadə
13.11.1960

55 illik yubileyi ilə:

Rejissor
Çingiz Həsənov
21.04.1965

45 illik yubileyi ilə: 

Operator
Elşən Əliyev
31.07.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Elşən Zeynallı
19.01.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
İlqar Nəcəf
02.03.1975

45 illik yubileyi ilə: 

Rejissor
Tahir Əliyev 
28.04.1975

  

 

 

   YADDAŞIMIZ! 

  
 
Operator 
Əsgər İsmayılov
 
 
1905
 
115  
  

Rejissor
Hüseyn Seyidzadə
   
   
1910 

 110  


 
 Rejissor
Adil İskəndərov
 

     
              
1910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110   

Rejissor 
Həsən Seyidbəyli
 
 
1920
     100
   
 
 

 
Rejissor 
Lətif Səfərov
 
 
1920
     100
    
  
 

 
Operator 
Teyyub Axundov
 
 
1920
     100
    
  
 

Rejissor 
Maqsud İbrahimbəyov
 
 
1935
  85
 
 

 
Bəstəkar 
Xəyyam Mirzəzadə
 
 
1935
     85
    
  
 

Rejissor 
Davud İmanov
 
 
1945
     75
    
 
 

 
Operator, Rejisor 
Valeri Kərimov
 
 
1945
     75
    
  
 

Rejissor, ssenarist 
Nicat Feyzullayev
 
 
1945
     75
    
  
 

Rejissor   
 
Nazim Məmmədov
 
 
1960
     60
    
  
Xəbərlər

«Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət
 Təşkilatına üzv olması prosesi ilə əlaqədar qanunvericiliyin
 Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğunlaşdırılması
üzrə Tədbirlər Planı»nın təsdiq edilməsi barədə
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının davamlı inkişafının təmin edilməsi və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası baxımından Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzv olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzv dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqlara başlamış Azərbaycan Respublikası Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvolma prosesinin ən əsas mərhələsinə daxil olmuşdur.

Üzvolma prosesinin təkmilləşdirilməsini, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına əlverişli şərtlərlə daxil olmaq üçün ölkəmizin mənafelərinin vahid danışıqlar mövqeyindən qorunmasını, habelə gələcəkdə bu təşkilata üzvlük çərçivəsində aparılacaq fəaliyyətin səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. «Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması prosesi ilə əlaqədar qanunvericiliyin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğunlaşdırılması üzrə Tədbirlər Planı» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Tədbirlər Planının icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə komissiyaya həvalə edilsin.

3. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 2 avqust 2006-cı il
№ 1583

 

Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il
2 avqust tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına
 üzv olması prosesi ilə əlaqədar qanunvericiliyin Ümumdünya
 Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğunlaşdırılması üzrə
Tədbirlər Planı

(Əqli mülkiyyət rejiminin tənzimlənməsinə dair tədbirlər)

 

Mövzu  Qanunvericilik  Tədbirlər  İcraçı orqanlar  İcra müddəti
1 2 3 4 5

2. Ticarətlə bağlı əqli mülkiyyət rejiminintənzimlənməsinə dair tədbirlər 

2.1. Müəlliflik hüququ, əlaqəli hüquqlar və digər mülkiyyət hüquqları  «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 5 iyun tarixli, 115-IQ nömrəli Qanunu  «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə» Qanun layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi  Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi (bundan sonra—Müəllif Hüquqları Agentliyi), Ədliyyə Nazirliyi  2007-ci ilin I rübünədək 
  «Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılıqla mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanun layihəsinin hazırlanması  Qanun layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi  Nazirlər Kabineti, Müəllif Hüquqları Agentliyi, Ədliyyə Nazirliyi  2007-ci ilin III rübünədək 
  «Rəqəmli şəbəkədə yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanun layihəsinin hazırlanması  Qanun layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi  Nazirlər Kabineti, Müəllif Hüquqları Agentliyi, Ədliyyə Nazirliyi  2007-ci ilin IV rübünədək 
  «Azərbaycan Respublikasında müəlliflik hüququ və digər əqli mülkiyyət hüquqları sahəsinin inkişafı üzrə 2007-2010-cu illər üçün Dövlət Proqramı («Əqli mülkiyyət Dövlət Proqramı»)» layihəsinin hazırlanması  Proqram layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi  Nazirlər Kabineti, Müəllif Hüquqları Agentliyi  2007-ci ilin II rübünədək 
  «Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin surətinin çıxarılmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsinin hazırlanması  Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarının qəbul edilməsi  Nazirlər Kabineti, Müəllif Hüquqları Agentliyi  2007-ci ilin II rübünədək 
  «Əsərlərin dövlət varidatı elan edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsinin hazırlanması  Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarının qəbul edilməsi  Nazirlər Kabineti, Müəllif Hüquqları Agentliyi  2007-ci ilin II rübünədək  
  «Əlaqəli hüquqların obyektlərindən istifadəyə görə minimum tariflər haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsinin hazırlanması  Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarının qəbul edilməsi  Nazirlər Kabineti, Müəllif Hüquqları Agentliyi  2007-ci ilin II rübünədək  
2.2. Əmtəə nişanları, o cümlədən xidmət nişanları, coğrafi göstəricilər, habelə mənşənin müəyyən edilməsinə dair qərardan etiraz verilməsi  «Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında»Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 12 iyun tarixli, 504-IQ nömrəli Qanunu  «Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə» Qanun layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi  Nazirlər Kabineti, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, Ədliyyə Nazirliyi  2007-ci ilin II rübünədək 
2.3. Patentlər  «Patent haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 25 iyul tarixli, 312-IQ nömrəli Qanunu  Qanunun ÜTT-nin «Əqli mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri barədə Sazişi»nin (TRİPS) müddəalarına uyğunlaşdırılmasına dair Qanun layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi   Nazirlər Kabineti, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, Ədliyyə Nazirliyi  2007-ci ilin I rübünədək